Foto’s

We zijn begonnen in oktober 2016 na de herfstvakantie. We sluiten ons halfjaarlijkse project af op woensdag 8 maart 2017 met een tentoonstelling voor kinderen onder schooltijd. Voor ouders en belangstellenden van 12.15 uur tot 12.45 uur. De laatste 3 foto’s zijn van ons bezoek in het Archeologisch museum in Haarlem. De eerste vier foto’s zijn van onze zoektocht in het Bloemendaalse bos, graven op het oude PZ-terrein.

Dat was een spetterende binnenkomst! Sinterklaas arriveerde op de motor met zijspan! Nadat hij vanaf het talud naar beneden zoefde en de kinderen kon begroeten, het warme welkom van meester Ron, kon hij aan zijn ronde aan de groepen beginnen. Sint en pieten, wat was het leuk!