Onze School

Dé basisschool voor daltononderwijs in Velsen en Haarlem-Noord

De Brederode Daltonschool is een kleine, openbare basisschool in Santpoort-Zuid waar wij  lesgeven volgens het daltononderwijs. Op onze school zitten kinderen uit Santpoort, Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velserbroek en IJmuiden.

Onderwijs is voor ons meer dan het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden.

Wij dagen onze leerlingen uit zelf te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Wij geven ze vertrouwen door ze te betrekken bij hun eigen leerproces. Door ze veel te laten samenwerken krijgen ze respect en waardering voor verschillen in onze samenleving.

Op de Brederode Daltonschool ontdekt ieder kind zijn eigen horizon!

Kennismaken? Maak een afspraak! 

Onze speerpunten

Onderwijs op maat, speciaal-voor-jou en creativiteit. Dit zijn de drie speerpunten van onze school.

  • Onderwijs op maat

Ieder kind is verschillend. Om je eigen horizon te ontdekken, heb je dus onderwijs nodig dat bij jou past. Om dit te realiseren, delen we leerlingen in naar niveau en geven we ze lesstof die is afgestemd op hun persoonlijke behoefte. Deze lesstof is zo samengesteld dat iedere leerling wordt uitgedaagd net boven zijn niveau te werken.

Brederode Dalton School 081112 (62)

  • Speciaal voor jou

Wij werken met een weektaak: een overzicht van de dagen en de lesstof van die week. Daarin is altijd ruimte om te werken aan opdrachten die nog lastig zijn. Of voor onderwerpen waarover een kind graag meer wil leren. Wij noemen dit ‘speciaal-voor-jou-werk’. Hoe dit eruit ziet, bepalen leerling en de leerkracht samen. Speciaal-voor-jou-werk kan bestaan uit oefeningen en opdrachten die uw kind herhaalt,  een presentatie of een werkstuk over een onderwerp dat uw kind interesseert.

  • Creativiteit

Leren en spelen. Zien en ervaren. Doen en dromen. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om te ontdekken en te scheppen. Ieder kind is creatief, maar moet wel de ruimte krijgen om dit te ontwikkelen. Creativiteit is belangrijk omdat in het daltononderwijs kinderen dit nodig hebben om tot diverse oplossingen te komen.

In groep 1 – 4 is veel aandacht voor tekenen, muziek, drama en handvaardigheid. Vanaf groep 5 werken we aan het verder uitbouwen van hun creativiteit door de kinderen uit hun vaste denkpatronen te halen.

images-4

Erkende daltonschool

Daltonlicentie

De Brederode Daltonschool geeft al zo’n 40 jaar les volgens het daltononderwijs en is een erkende daltonschool. Dit betekent dat wij een daltonlicentie hebben van de Nederlandse Dalton Vereniging. U mag er dus op vertrouwen dat wij de kernwaarden van het daltononderwijs in de praktijk goed toepassen.