Hoe bepalen we het niveau?

Hoe bepalen we het niveau?

Iedere leerling heeft een weektaak die is afgestemd op de persoonlijke leerbehoefte. Het niveau bepalen, doen we als volgt.

  • Komt uw kind als vierjarige bij ons op school?

Dan vult u als ouder een vragenlijst in waarmee u aangeeft hoe u uw kind ziet. U doet dit vóórdat uw kind bij ons begint, dus wanneer het nog niet is beïnvloed door school. Nadat uw kind is gestart in groep 1 vult de leerkracht dezelfde lijst in. Deze twee vragenlijsten vergelijken we met elkaar en dit samen vormt de basis van onze begeleiding.

  • Zit uw kind al bij ons op school?

Dan toetsen wij uw kind op diverse vakken zoals o.a. het vak rekenen. Wanneer uw zoon of dochter niveau I of I+  behaalt, toetsen we verder met een schoolvaardigheidstoets. Vanuit deze toets kijken we of uw kind met het vak rekenen een jaar hoger zou kunnen werken. Door uw zoon of dochter leerstof van een niveau hoger aan te bieden, proberen we hem of haar te stimuleren en uit te dagen. Voor kinderen die met het vak begrijpend lezen 3 keer achter elkaar een I+ score behalen is er de mogelijkheid om Spaanse les te volgen.

Het is dus mogelijk dat een leerling werkt met lesstof van een hogere groep, maar niet verder dan 2 jaar vooruit.

Voor de kinderen die een jaar of meer vooruit werken is er de project plus groep. Zij werken een half jaar lang aan een bepaald thema (bijvoorbeeld archeologie) en sluiten dit af met een presentatie/tentoonstelling. Ook voor kinderen die ruimte hebben in hun weektaak is er de mogelijkheid om mee te doen aan een projectgroep.