Omgaan met elkaar en Kanjertraining

Omgaan met elkaar en Kanjertraining

Samenwerken is een van de kenmerken van het daltononderwijs.  Door het maatjessysteem werken onze leerlingen vanaf groep 1 al vaak samen en leren ze omgaan met en gebruikmaken van elkaars verschillen. Zie ook de kernwaarden.

Door de hele school werken wij met Kanjertraining (voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect).

poster_171 poster_7

Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl