Kernwaarden

De 6 kernwaarden van het daltononderwijs

Wij werken vanuit de 6 kernwaarden van het daltononderwijs: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging.


Zelfstandigheid – 
‘Je hoeft niet alles met de klas te doen’

Om kinderen zelfstandig te laten worden, werken we met een weektaak. De leerkracht stelt voor iedere leerling een weektaak samen. Stap voor stap leren de kinderen taken, zoals taal en rekenen, uit de weektaak in te plannen. Aan sommige taken werken ze klassikaal, aan andere individueel of samen met een klasgenoot. Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen en dagen ze uit bij de uitvoering van hun taak.

Bij ons op school geldt: wat je zelf kunt doen, doe je zelf. Bijvoorbeeld het portfoliogesprek. Daarin vertellen leerlingen zelf -samen met de leerkracht- aan hun ouders wat ze hebben geleerd en nog willen leren.

Zelfstandigheid stimuleren wij ook door de oudste groepen les te laten geven aan de jongere kinderen over ons jaarlijkse kunstproject. Of door ze te laten helpen bij lezen of rekenen.


Vrijheid en verantwoordelijkheid – ‘Je krijgt verantwoordelijkheid en daar moet je goed mee omgaan’

Wij geven kinderen verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit betekent niet dat alles mag. Juist door duidelijke regels af te spreken en na te leven ontstaat ruimte voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld om te kiezen waar je wilt werken; in de klas, op de gang of op het Daltonplein. Wie een keer onder schooltijd binnenloopt, zal verbaasd staan: op verschillende plekken in de school werken leerlingen in alle rust alleen of samen.

Kennismaken? Maak een afspraak! 


Samenwerken – 
‘Samen gaat het vaak beter en sneller’

Een school is de maatschappij in het klein. Een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders samen leren en werken. Samen-werken moet je leren. Daarom werken de leerlingen elke week samen met een ander kind uit de groep, een maatje (maatjessysteem). Zo leren ze hulp geven en hulp vragen, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en ontdekken ze de meerwaarde van samenwerken.

Ben je de aanmoediger, de stilte-kapitein of de tijdbewaker? Met de rolverdelingskaarten ervaren de kinderen hoe het is om verschillende rollen in een groep te hebben en welke rol hen goed past.

images-5


Effectiviteit – 
‘Door de weektaak weet wat je moet doen’

Om ervoor te zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met de weektaak leren kinderen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van  werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs.


Reflectie

Onze school is een leeromgeving. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met elkaar. Daarom maken wij regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te evalueren.

 

Borging

Om onszelf scherp te houden en kwalitatief goed onderwijs te blijven geven, nemen wij deel aan zelfevaluatie en bezoeken wij andere daltonscholen binnen en buiten de regio. En om onze daltonlicentie te behouden, worden wij regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.