Leerlingenraad

De leerlingenraad

De leerlingenraad is de spreekbuis van onze leerlingen. De leerlingenraad geeft leerlingen inspraak, laat ze ervaren wat democratie betekent en leert ze wat realistisch en haalbaar is.  

De leerlingenraad adviseert bijvoorbeeld over:

  • het gebruik en de inrichting van het schoolplein
  • de organisatie van het schoolreisje
  • het gebruik van lesmethoden (ervaringen)
  • festiviteiten
  • het goede doel met kerst

Vanaf groep 5 kiest elke groep  2 vertegenwoordigers die voor een jaar deelnemen.

Een keer in de vier weken komt de raad onder schooltijd bij elkaar, onder begeleiding van leerkrachten en wanneer nodig, de directeur van de school. Tijdens de vergadering zijn de rollen verdeeld: er is een voorzitter en een notulist.