Team

Het team

  • Directeur:

Danielle Rodenhuis

 

  • Leden management team:

Onderbouwcoördinator (voor gr 1 t/m 3) Asli de Backer

Middenbouwcoördinator (gr 3/4 en 5) Jiska Nijssen

Bovenbouwcoördinator (6, 7 en 8)  Nina van Dord

             

De coördinatie van de Babarrungroep valt onder de passende leeftijdsgroep

 

  • Interne begeleiding

Linda de Vos en Nadia van Roomen

           

  • Coordinatoren

Coördinator Onderwijs Op Maat in de klas en Project+ (ateliers) Nina van Dord

Coördinator Dalton  Elaine Steinmetz

Coördinator ICT  Sonja de Jong

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Groepsleerkrachten:

Groep Zonnebloem                            Marion Geldhof en Wilma Jonker

Groep Madelief                                  Rowie Boers en Jiska Nijssen

Groep Roos                                        Merâl Kirçadag

Groep 3                                              Asli de Backer en Kim vd Heijde

Groep 3/4                                          Jiska Nijssen en Asli de Backer

Groep 4                                              Kelly van Straaten

Groep 5                                              Henk Zwagerman en Astrid Bodenstaff                    

Groep 6                                              Judith Cöhrs en Susanne van Voorbergen

Groep 7a                                             Sonja de Jong

Groep 7b                                             Elaine Steinmetz en Nadia van Roomen

Groep 8                                              Nina van Dord en Daphne Jimmink

Groep Babarrun                                 Martijn Gerfin en Daphne Ockeloen

Onderwijsassistentie                           Jacqueline Aberkrom

 

  • Vakleerkrachten

Bewegingsonderwijs                          Maarten Molenaar

Humanistisch vormingsonderwijs       Twanneke Dijkstra en Marielle Callenbach

Muzikale vorming                               Heather Kent

 

  • Administratie

Martine den Dikken

 

  • Concierge

Malu Perez