Medezeggenschapsraad MR

De medezeggenschapsraad

 De wet heeft leerkrachten en de ouders de mogelijkheid gegeven om mee te denken en mee te besluiten op beleidsmatig niveau in de medezeggenschapsraad. De rechten van deze raad liggen vast in het medezeggenschapsreglement. Het bestuur van de school moet bij bepaalde beslissingen de instemming van de MR hebben. Bij een aantal andere zaken heeft de MR een adviesrecht. De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Voor de MR zijn er driejaarlijkse verkiezingen. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn –tenzij anders vermeld- openbaar.

De MR is eigenlijk een bijzondere vorm van betrokkenheid, namelijk eentje die vastgelegd is in de wet. De schooldirectie en het bestuur moeten rekening houden met de MR, die op een groot aantal zaken een instemming- en adviesrecht heeft. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de ouders van onze leerlingen en is gesprekpartner voor onderwijszaken binnen de school. Ons doel is de kwaliteit en veiligheid van de school en onze leerlingen te borgen.

Om de juiste resultaten te bereiken, is goede communicatie van belang. Voor persoonlijke zaken m.b.t. een individuele leerling, is de eigen leerkracht of de directeur het eerste aanspreekpunt. Voor zaken die het onderwijssysteem of bijvoorbeeld de veiligheid van de leerlingen raken, komen wij graag in contact. We nodigen jullie daarom ook van harte uit om een van ons aan te spreken op het schoolplein of te benaderen via ons algemene emailadres  mr@brederodedalton.nl 

De MR komt, verspreid over het schooljaar, gemiddeld 5 keer bijeen. De vergaderdata zijn terug te vinden op de website van onze school. Het streven is om de agenda daar 3 dagen vooraf te publiceren. Een deel van de agenda is openbaar en een deel is gesloten. Dat wordt in de agenda duidelijk aangegeven. Voor dit schooljaar staan de volgende data gepland: 11-02-2020 06-04-2020 en 16-06-2020 

Agenda MR 16 juni 2020

20191209-Toehoorder reglement van de MR – Brederode Daltonschool (1)

De MR stelt een goede communicatie zeer op prijs. 

 

De samenstelling van de MR voor schooljaar 2019- 2020 is als volgt:

Ouders: Anne Gjerde, Thorsten Gragert en Carlijn Zandbergen

Leerkrachten: Nina van Dord, Judith Cöhrs (wegens zwangerschapsverlof wordt Judith dit schooljaar vervangen door Sonja de Jong) en Jiska Nijssen