Ouder-kind-leerkracht OKL gesprekken

 Met ingang van het schooljaar 2019 2020 zijn we gestart met een nieuwe cyclus voor de ouder-kind– leerkracht gesprekken (OKL). We beginnen het nieuwe schooljaar met een startgesprek, met samen met de leerling en de ouders. De input hiervan wordt gegeven vanuit kind en ouders. Daarna volgen twee portfoliogesprekken, waarin ook de leerresultaten (methodetoetsen en CITO LVS resultaten) worden besproken. De input hiervan wordt ook gegeven vanuit het coachgesprek wat de leerkracht twee keer per schooljaar voert met elke individuele leerling. Uw kind ontvangt tweemaal per jaar een rapport. De gesprekken met de leerlingen de leerlingen en de ouders van groep 8 kennen een aangepaste cyclus, passend bij de advisering ten aanzien van het voortgezet onderwijs. Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies in het laatste OKL gesprek.

Via het ouderportaal van Parnassys kunt u de vorderingen van uw kind volgen. Nog geen account of uw wachtwoord kwijt? Neem even contact op met de administratie (info@brederodedalton.nl).

20161229_105049