Ouderraad

Ouderraad

Een school kan niet zonder ouders. Gelukkig heeft onze school een actieve ouderraad (OR) die activiteiten organiseert, coördineert of faciliteert vanuit de ouderbijdrage die ouders jaarlijks betalen.

Het gaat om activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar die wel op school plaatsvinden of vanuit school worden georganiseerd. Zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasfeest, de schoolreis en de sportdag.

Daarnaast is de ouderraad aanspreekpunt voor ouders, en kan de ouderraad het managementteam adviseren over zaken die voor ouders van belang zijn. Meer weten? Neem contact op via het mailadres. 

Activiteitencommissies

Voor elke activiteit is er een commissie, bestaande uit de groepsouders en ouders die graag een keer willen helpen.

Bijeenkomsten

Dit schooljaar zijn er drie ouderraadbijeenkomsten.

Alle ouders en leerkrachten zijn hierbij van harte welkom.

Informatie

U kunt de ouderraad mailen via  or@brederodedalton.nl