Tussenschoolse opvang

Overblijven

Leerlingen kunnen tussen de middag op school overblijven bij de tso (tussenschoolse opvang). Vanaf dit schooljaar (2019 – 2020) wordt de overblijf georganiseerd door Brood & Spelen Er is een vast team van vrijwilligers en coördinatoren. 

Tussenschoolse Opvang (TSO) moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Belangrijk is dat de sfeer tijdens het eten prettig is, dat het overblijven gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich thuis voelen. Naast deze basisvoorwaarden is persoonlijke aandacht, veiligheid en goede verzorging belangrijk. De persoonlijke aanpak staat centraal bij de tussenschoolse opvang. Wij zorgen ervoor dat het overblijven op rolletjes verloopt en dat de kinderen rustig een broodje kunnen eten. Aansluitend organiseren wij een leuke activiteit of gaan we spelen op het plein. Na het overblijven zorgen we voor een warme overdracht naar de leerkracht.

Werkwijze

Tussenschoolse Opvang (TSO) vindt plaats binnen de muren van de Brederode Daltonschool. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken van thuis mee. Wij adviseren de ouders hun kind(eren) een gezonde lunch mee te geven. Naast het eten van de lunch is er voldoende tijd om te spelen. 

Om de tussenschoolse opvang zo leuk mogelijk te maken, besteden we naast aandacht aan het eten, ook tijd aan activiteiten, zoals het maken van creatieve kunstwerken, spelletjes op het schoolplein, voorlezen en nog veel meer. We sluiten aan bij de wensen van de school, maar over het algemeen beginnen we met zo’n 20 minuten eten en drinken. Onze overblijfkrachten zorgen dat alle kinderen rustig hun eten en drinken kunnen nuttigen. Vaak lezen ze bijvoorbeeld een verhaal voor. Daarna wordt er buiten gespeeld, waarbij onze overblijfkrachten actief toezicht houden en leuke spellen organiseren. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen waarbij er lekker geknutseld kan worden of een spelletje gespeeld. Vanuit Brood & Spelen zorgen we voor de benodigde materialen.

Onze enthousiaste overblijfmedewerkers maken het verschil!

 TSO tijden: ma, di en do: 12.00-13.15 uur; vrijdag: 12.15-13.15 uur

In schoolvakanties is er geen tussenschoolse opvang

 

Inschrijven

U kunt uw kind(eren) inschrijven via aanmelden voor de overblijf

Contact

Via onze coördinator: Anne Moniek van Caspel 

brederode@broodspelen.nl  

06 18489923

 

Namens ons team laten wij u weten dat wij uitzien naar het verzorgen van de tussenschoolse opvang van Uw kind(eren).

Mocht u in naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat natuurlijk graag.

Vriendelijke groet,

Team Brood & Spelen