Tussenschoolse opvang

Overblijven

Leerlingen kunnen tussen de middag op school overblijven bij de tso (tussenschoolse opvang).  Er is een vast team van van pedagogische medewerkers.

Tussenschoolse Opvang (TSO) moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Belangrijk is dat de sfeer tijdens het eten prettig is, dat het overblijven gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich thuis voelen. Naast deze basisvoorwaarden is persoonlijke aandacht, veiligheid en goede verzorging belangrijk.

Werkwijze

Tussenschoolse Opvang (TSO) vindt plaats binnen de muren van de Brederode Daltonschool.
De kinderen nemen zelf hun eten en drinken van thuis mee. TSO Dikke Maatjes vindt gezonde voeding belangrijk en adviseert ouders een gezond gevulde broodtrommel mee te geven. De kinderen worden onderverdeeld in basisgroepen (onderbouw, midden en bovenbouw), zodat ze gezellig met elkaar kunnen kletsen. Naast het eten van de lunch is er voldoende tijd om te spelen. TSO Dikke Maatjes stimuleert de kinderen om buiten te gaan spelen. Bij slecht weer of wanneer zij dit zelf willen blijven de kinderen binnen en worden er activiteiten aangeboden, spelletjes gedaan of geknutseld.

Kwaliteit

Een van de kwaliteiten van TSO Dikke Maatjes is dat tijdens de Tussenschoolse Opvang (TSO) rekening wordt gehouden met het feit dat ieder kind een individu is.
Daarnaast is het bieden van veiligheid en geborgenheid, het stimuleren van zelfvertrouwen en het aanmoedigen van sociaal gedrag van het kind een onderdeel van de Tussenschoolse Opvang (TSO).

Wij zullen kinderen begeleiden in zelfstandigheid, samenwerken en het laten uiten van emoties.

Wij werken daarom met gekwalificeerde Pedagogisch medewerkers welke allemaal in het bezit zijn van:

  • MBO diploma Pedagogisch medewerker minimaal niveau 3
  • EHBO Diploma
  • Bedrijfshulpverleningsdiploma (BHV)
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Spelregels en dagelijkse praktijk

Om iedereen voldoende buiten te kunnen laten spelen, gaan de kinderen eerst eten en dan spelen. De kleuters spelen op hun eigen plein.
Kinderen hebben tijdens de Tussenschoolse Opvang (TSO) meer vrijheid dan onder schooltijd.
Wij hanteren het beleid van Kinderopvang Dikke Maatjes in samenwerking met de regels vanuit school. Er worden activiteiten aangeboden en de kinderen hebben de mogelijkheid om een spelletje te spelen, een knutsel te maken of een boekje te lezen. Buitenspelen is hierbij een belangrijk aspect.
Het doel is om kinderen met veel plezier naar de TSO te laten komen.

TSO tijden: ma, di en do: 12.00-13.15 uur; vrijdag: 12.15-13.15 uur

In schoolvakanties is er geen tussenschoolse opvang

Communicatie naar ouders

Wanneer er zich tijdens de TSO een situatie voordoet welke de aandacht van de ouders nodig heeft zal de pedagogisch medewerker van Dikke Maatjes zich telefonisch wenden tot de ouder via de doorgegeven (nood)nummers. Het is natuurlijk altijd mogelijk om zelf contact te zoeken met de medewerkers van Dikke Maatjes. Zij zijn te bereiken op de volgende tijden en dagen:

maandag van 11:45 tot 18:30 uur

dinsdag van 11:45 tot 18:30 uur

donderdag van 11:45 tot 18:30 uur

vrijdag van 11:45 tot 13:15 uur

Tijdens bovenstaande uren kunt u onze medewerkers bereiken via het volgende nummer: 023-5265333; kiest u dan optie 1 en daarna optie 4.

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met kantoor via hetzelfde nummer. Ook is het mogelijk de medewerkers te bereiken via mail: brederode@dikke-maatjes.nl

Inschrijven

U kunt uw kind(eren) inschrijven via de website: http://tso.dikke-maatjes.nl

Vult u daar uw contactgegevens en telefoonnummers in. Dit in verband met de bereikbaarheid vanuit de TSO-organisatie bij calamiteiten.

Geeft u ook door op welke dagen u gebruik wenst te maken van de TSO en of deze dagen standaard zijn of dat u dagelijks/wekelijks/maandelijks de werkelijk gewenste dagen doorgeeft via onze ouderlogin.

Betaling

Afhankelijk van uw keuze wordt er maandelijks achteraf een vast bedrag of het aantal ingekochte dagen gefactureerd rond de 17de van de volgende maand ontvangt u de factuur. Rond de 27ste van de volgende maand wordt het factuurbedrag geïncasseerd van uw rekening.

Namens ons team laten wij u weten dat wij uitzien naar het verzorgen van de tussenschoolse opvang van Uw kind(eren).

Mocht u in naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat natuurlijk graag.

Vriendelijke groet,

Team Dikke Maatjes Kinderopvang B.V.