Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de schoolleider een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier moet door de ouders, geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft.