Ons team

Ons team bestaat uit grotendeels ervaren leerkrachten en een klein aantal startende leerkrachten, 4 onderwijs assistenten, 2 intern begeleiders, een aantal experts (dalton, onderwijskwaliteit, rekenen en taal, meer- en hoogbegaafdheid, gedragsspecialist, kanjertraining en dyslexie) en een schoolleiding bestaande uit een directeur en 3 bouwcoördinatoren. We hebben ook een conciërge en een administratief medewerkster. 

Team BDS

Directeur: Danielle Rodenhuis

Bouwcoördinatoren:
Onderbouw Asli de Backer, middenbouw en Babarrun Jiska Nijssen, bovenbouw Nina van Dord

Intern begeleider onderbouw en dyslexie: Nadia Geerlofs-van Roomen

Intern begeleider bovenbouw, Babarrun en gedrag: Linda de Vos

Intern begeleider ondersteuning: Susanne van Voorbergen

Onderbouwteam

Leerkrachten: Asli de Backer, Iefke Bakker, Naomi Grosze Nipper, Rowie Boers, Jacintha Hislop

Kim vd Heiden en Malou van Zeben. Onderwijsassistent Suzanne Smit

Middenbouwteam

Leerkrachten: Jiska Nijssen, Miranda Veerman, Kelly van Straten, Marieken van Haren, Trees van Wollenberg. Onderwijsassistent: Eline de Vries

Bovenbouwteam

Leerkrachten; Nina van Dord, Martin van Gulik, Judith Cöhrs, Astrid Bödenstaff, Robien Scheltes, Kelly van Straten en Elaine Steinmetz. Onderwijsassistent: Anne Klein (i.o.)

Babarrun:

Leerkrachten: Daphne Ockeloen en Michael Bos Onderwijsassistent: wisselend

Experts:

Elaine Steinmetz (dalton), Susanne van Voorbergen (kwaliteit en rekenen), Daphne Ockeloen (meer-en hoogbegaafden), Iefke Bakker (Kanjertraining), Jacqueline Aberkrom (dyslexie onderwijsassistent)  

Vakdocenten:

Maarten Molenaar gymnastiek voor de groepen 3 t/m Babarrun 2 x per week

Martin van Gulik muziekles alle groepen 1x per 2 weken

Samenwerking met het Centrum voor Vormingsonderwijs:

Als openbare school hebben we veel aandacht voor wat er gebeurt in de wereld om ons heen en wat de plaats van onze leerlingen daarin is of zou kunnen zijn. Het aanbieden van de wereldgodsdiensten is heir één van de onderwerpen. Wij doen dit door een samenwerking met  het Centrum voor Vormingsonderwijs, die bij ons lessen verzorgen op het gebied van Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en filosofie. We werken samen met  Marit van Duin (HVO) en Twanneke Dijkstra  (filosofieles).

Ondersteunend team

Administratie: Martine den Dikken

Conciërge: JP de Vreugd

Opleiden in de school

Wij zijn als school aangesloten bij de PABO InHolland Haarlem en leiden intern 3e en 4e jaars studenten op. Dit doen we  in samenwerking met de Bosbeekschool in Santpoort-Noord en ons bestuur. Bij ons op school werkt Nadia van Roomen als schoolopleider.  

Ook stagiaires van MBO 3 en 4 opleidingen en maatschappelijke stages kan je bij ons tegenkomen. Wij zijn er trots op dat we jonge en/of startende enthousiastelingen een mooie kans kunnen beiden door deze verschillende stages!

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.