Onze school voor jouw kind

Onze school ligt in het groen, tegenover het station Santpoort-Zuid. We hebben de kleinschaligheid van een buurtschool, maar hebben ook een duidelijke regiofunctie.

Bellen gaat het snelst. Maar als je een mail stuurt kan dat natuurlijk ook. Je hoort dan ook snel van ons.

Daltononderwijs in de buurt

Ongeveer 60% van onze leerlingen komt uit Santpoort-Zuid en de overige leerlingen uit de omliggende gemeentes (Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velserbroek, Driehuis, Santpoort-Noord en IJmuiden). Dit zorgt voor een gemêleerde populatie en een gezellige sfeer! Onze ouders kiezen in veel gevallen specifiek voor ons daltononderwijs én ons passend aanbod voor ieder kind.

Wij kijken vol verwachting uit naar ons nieuwe schoolgebouw. Binnen 2 jaar gaat de eerste paal de grond in. Het nieuwe schoolgebouw komt op de huidige locatie. Voor meer info over de nieuwbouw, komt er binnenkort een button op onze homepage.

Waar wij in geloven

De Brederode Daltonschool is een openbare school. Wij zijn een school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat dan ook. Wij geloven dat een kind blij naar school gaat en fluitend weer thuis komt, als hij wordt uitgedaagd en vertrouwen ervaart. Hierdoor wil en kan hij zich ontplooien als een positief, verantwoordelijk en zelfstandig mens waarbij hij leert samenwerken met respect en waardering voor individuele verschillen. Onze 5 kernwaarden zijn leidend voor al ons handelen. Het geven van vertrouwen aan en het hebben van vertrouwen in het kind, de ouders én het schoolteam is hier de basis!

Passend aanbod voor elk kind

Wij werken volgens de daltonmethodiek waar de weektaak invulling geeft aan ons onderwijsaanbod én de onderlegger is voor de 5 kernwaarden. We maken het onderwijs zoveel mogelijk passend bij elke leerling. Door goed te kijken en te luisteren naar wat de kinderen nodig hebben maken we een zo passend mogelijke weektaak. Elke leerling heeft een eigen onderwijsbehoefte. Door de leerdoelen van de verschillende kinderen in een leeftijdsgroep aan elkaar te koppelen, werken we met leerkrachten uit verschillende groepen samen aan het aanbod. Hier ligt de komende jaren onze ontwikkeling. Het steeds passender maken van aanbod voor zoveel mogelijk leerlingen in een bredere leeftijdsgroep; het werken in clusters.

Peuteropvang en voor- en naschoolse opvang

We werken samen met Partou als partner in peuteropvang vanaf 2 jaar en voor- en naschoolse opvang. Alle dagen van de week van 7.30 uur tot 18.30 uur én in de schoolvakanties. We zijn nu nog twee losstaande organisatie maar ontwikkelen ons de komende twee jaar tot een Dalton Kindcentrum. Als ons nieuwe schoolgebouw straks staat, is dat een plek waar we samenwerken aan onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar!

Wij kijken vol verwachting uit naar ons nieuwe schoolgebouw. Binnen 2 jaar gaat de eerste paal de grond in. Het nieuwe schoolgebouw komt op de huidige locatie. Voor meer info over de nieuwbouw, klik op de button op onze homepage.

Basisgroepen

Om het onderwijs steeds passend te houden bij zoveel mogelijk leerlingen werken we met 11 basisgroepen waarin de sociale samenhang het allerbelangrijkst is.

 • Onderbouwgroepen (4 tot 7 jaar) : groep 1/2 Madelief, groep1/2 Roos, groep 1/2 Hyacint,groep 2/3 Lavendel, groep 3/4 Jasmijn, groep 3/4 Anemoon
 • Middenbouwgroepen (6 tot 9 jaar): groep 5, groep 5/6 en groep 6
 • Bovenbouwgroepen (8 tot 13 jaar) : groep 7, groep 7/8 en groep 8

Daarnaast hebben we groep Babarrun; onze groep voor voltijds hoogbegaafdenaanbod voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Deze groep heeft een eigen beleidsplan. Dit is op te vragen bij de schoolleiding.

Ons team

Ons team bestaat uit grotendeels ervaren leerkrachten en een klein aantal startende leerkrachten, 4 onderwijs assistenten, 2 intern begeleiders, een aantal experts (dalton, onderwijskwaliteit, rekenen en taal, meer- en hoogbegaafdheid, gedragsspecialist, kanjertraining en dyslexie) en een schoolleiding bestaande uit een directeur en 3 bouwcoördinatoren. We hebben ook een conciërge en een administratief medewerkster. 

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Onderwijskenmerken

De thema’s waar we al aan werken en waar we de komende jaren mee bezig zijn:

 • Blij naar school, fluitend naar huis!
 • Ontwikkeling naar een Daltonkindcentrum voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, samen met onze partners
 • Het steeds passender maken van aanbod voor alle leerlingen. Het nieuwe schoolgebouw krijgt daarmee een functionele invulling
 • Vasthouden van onze goede onderwijsresultaten,
 • Eigenaarschap bij de leerlingen vergroten vanuit de daltonkernwaarden
 • Talentontwikkeling vanuit thematisch werken
 • Aandacht voor meer- en hoogbegaafdenonderwijs in de reguliere groepen.
 • Verder ontwikkelen van ons aanbod in Babarrun; onze groep voor voltijdshoogbegaafden onderwijs
 • Verduurzaming op alle gebieden