Ouder-app

Spil in al onze digitale communicatie is de onze schoolapp Parro. Ouders worden door de leerkrachten uitgenodigd om de Parro app te installeren op hun device. Via deze app ontvangen ouders o.a. foto’s van gebeurtenissen uit de klas, uitnodigingen voor gesprekken, korte algemene mededelingen. Ouders kunnen via Parro ook zelf contact opnemen met de leerkracht en/of de schoolleiding. Daarnaast zijn de absentiemelder, jaarkalender en de gespreksplanner zijn te vinden via Parro. Daarnaast vragen wij alle ouders om hun privacy voorkeuren in het delen van beeldmateriaal aan te geven via Parro.

Wij zijn er trots op dat 100% van de ouders van de school is aangesloten via Parro!

WhatsAppgroep

Het kan zijn dat de klassenouder(s) de voorkeur geven aan het communiceren met alle ouders van de groep via een WhatsAppgroep. De school heeft hier geen rol in. De klassenouder vraagt om uw gegevens. De keuze hiervoor laat de school aan ouders. Wij zien het als een belangrijke taak van onze klassenouders dat zij punten bespreekbaar maken op school die als zorgelijk worden ervaren in de groepsapp.