Schoolreisje

Voor de groepen 1 t/m 7 wordt jaarlijks een schoolreisje georganiseerd. De bestemming wordt in overleg met de leerlingenraad vastgesteld.