Schooltijden

Wij werken met het 5 gelijke dagen model. Alle groepen gaan alle dagen naar school van 8.30 – 14.00 uur. Alle kinderen lunchen op school. De leerkrachten hebben pauze van 14.00 – 14.30 uur.