Ziekmelden

Is uw kind ziek of kortdurend afwezig vanwege arts bezoek of ander medisch gedoe? Via de absentiemelder in Parro komt de absentiemelding daar terecht waar het hoort! Langer dan 3 dagen ziek, fijn als er contact is met de leerkracht en/of directie.