Klassenouders

Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie of uitvoering van bijzondere evenementen in de klas. Het kan zijn dat de klassenouder(s) de voorkeur geven aan het communiceren met alle ouders van de groep via een WhatsAppgroep. De school heeft hier geen rol in. De klassenouder vraagt om uw gegevens. De keuze hiervoor laat de school aan ouders. Een belangrijke taak van onze klassenouders is ook dat zij punten bespreekbaar maken op school die als zorgelijk worden ervaren in de groepsapp.