Vaste contactmomenten

We hebben een aantal vast momenten in het schooljaar dat we ouders betrekken bij onze school. Naast de individuele, incidentele contacten met de leerkracht organiseren wij:

  • Een informatieavond voor de ouders van de groep. Deze avond heeft het karakter van een wederzijdse kennismaking
  • Een informatieavond voor de ouders van de school, in overleg met de ouderraad, over een bepaald actueel onderwerp
  • Gesprekscyclus over de schoolse ontwikkeling van de leerling bestaande uit 1 startgesprek, 2 rapportfoliogesprekken en 1 facultatief gesprek. De kinderen zijn bij dit gesprek aanwezig.
  • Rapporten, twee keer per schooljaar op papier, kunnen worden besproken binnen de gesprekscyclus.
  • Ouderportaal, alle ouders hebben toegang tot het digitale ouderportaal van onze school dat o.a. inzage geeft in de cognitieve vorderingen van het kind op onze school.
  • De school heeft een Facebookpagina en een Instagramaccount waar we foto’s delen van alle activiteiten op school. Zie ook de buttons op deze website. Volgen jullie ons al?

Met ons meedenken?

We nodigen ouders altijd uit actief en spontaan met ons in gesprek te gaan. Een leuk idee, een klacht (natuurlijk niet!), een tip, een top we hopen dat jullie ons weten te vinden. De directeur van de school streeft ernaar om elke werkdag bereikbaar te zijn voor direct contact van 8.30 – 9.00 uur via inloop (ook digitaal is mogelijk). Lukt dit niet, maak dan een afspraak bij voorkeur via Parro of per telefoon (0235377038 / 06 28253323). E-mail: danielle.rodenhuis@ijmare.nl of info@brederodedalton.nl Daarnaast nemen ouders ook deel aan de Medezeggenschapsraad en onze Ouderraad.